РЕКЛАМА

За да можем да Ви предложим виоко качество на медията се нуждаем от финансови средства въпреки че медията се издържа от самофинансиране.Във връзка …

Posted On

Екипа на DARK RADIO

С голямо удоволствие Ви представяме хората без които този проект нямаше да бъде осъществен.Хората които неуморно работят за слава – за да може…

dark radio

Създадохме и пуснахме  нашето DARK RADIO напълно с некомерсиална цел, с амбиция да остане трайно в Интернет пространството, да се развива и да става все…