ГОТИК КУЛТУРА

Какви усещания навява думата “готик” в съзнанието на човека? Мрачно време, тъмнина, църковна музика. Но това са само първичните, спонтанните асоциации, предизвикани най-вероятно от отминали спомени, от нещо отдавна забравено. А всъщност готик е цяло течение, обединяващо музика, стил, начин на обличане, на гримиране, на поведение…..начин на живот. ИСТОРИЯ НА ГОТИК СУБКУЛТУРАТАГотик субкултурата е съвременно явление. …