Закон за авторски права

Автори и други носители на авторско право Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически…