Сподели своя музика !

В качеството на носител на авторски права упълномощавам Дарк Радио с интернет адрес http://darkradiobg.com, http://darkpj.com, http://darkradiousa.com , да споделят,популяризират и показват мои произведения съгласно чл.Чл. 18. който гласи следното (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които този закон разпорежда друго. (2) За използване по смисъла на ал. 1 се смятат действия като: 1. възпроизвеждането на произведението; 2. разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението; 3. публичното представяне или изпълнение на произведението; 4. излъчването на произведението по безжичен път. Всичко получени данни от това споразумение НЯМА да бъдат разгласявани, споделяни пред трети страни
Молбата Ви ще бъде разгледана и одобрена от екипа на Дарк Радио България в най-кратък срок и е възможно да влезем в контакт с Вас за уточняване на събитието. При желание споразумението може да се прекрати след писменно известие от една от двете страни по това споразумение в срок от 7 работни дни. Необходимо е да се изпрати уведомително писмо в свободен текст за прекратяване на това споразумение.

Сподели своя музика или клип !